Dzisiaj jest: Wtorek, 07 grudnia 2021

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

CPV:

Full name:

Wspólny slownik zamówien (CPV) sklada sie ze slownika glównego, uzywanego do okreslenia przedmiotu zamówienia, oraz slownika uzupelniajacego, umozliwiajacego dodanie informacji o charakterze jakosciowym. Slownik glówny opiera sie na strukturze drzewa, obejmujacej kody skladajace sie maksymalnie z 9 cyfr (osmiocyfrowego kodu i cyfry kontrolnej), powiazane ze sformulowaniami, które stanowia opis dostaw, robót budowlanych lub uslug tworzacych przedmiot zamówienia.

CPV sklada sie ze slownika glównego oraz slownika uzupelniajacego.

Slownik glówny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace sie maksymalnie z dziewieciu cyfr, powiazane ze sformulowaniami, które stanowia opis dostaw, robót budowlanych lub uslug tworzacych przedmiot zamówienia.

  • Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy (XX000000-Y);
  • Pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
  • Pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);
  • Pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra sluzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Slownik uzupelniajacy moze byc stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje skladaja sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformulowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych szczególów odnoszacych sie do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów.

Kod alfanumeryczny sklada sie z:

  • pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;
  • drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia sluzy do celów weryfikacji.

Group:
EU Classification codes CPV 2008,
Tags: , , , , , CPV, 2008, TED, Europa, EU